SONDAJ AÇTIRMADAN ÖNCE NE YAPMALIYIZ?

Sondaj açtırmadan önce mutlaka yerbilimleri  (Jeofizik,Jeoloji,Hidrojeoloji Mühendisleri) ve su konusunda uzman bir mühendise danışmalıyız.

Şayet sondaj noktası tespiti için Dut,Bakır vs çubukla bakan bioenerji,radyestezi yöntemleriyle çalışma yapan kişilerden destek aldıysanız sadece bununla başarıya ulaşmanız %10-50 arasında olabilmektedir.

Mühendislik yönünden öncelikle arazinizin büyüklüğü,su ihtiyaç debisi,yeraltı suyu beslenme koşulları,arazinin jeolojisi ve arazinin topoğrafik (engebe,yerleşim vs)durumu ön çalışma için gerekli bilgilerdir.Bu bilgilerin yani sıra yakınlarında açılan sondajlar,derinlikleri,debileri ve başarı-sızlık hikayeleride önemlidir.

Bu değerlendirmeler ışığında  daha önce tespit  ettirdiğiniz noktayı,su potansiyeli olabilecek durumu varsa, mutlaka bilimsel Jeofizik ölçüm yöntemleri ile ölçmeliyiz.Ölçüm sonrasındaki rapora göre  başarı oranı uzmanlığa göre %99'a çıkabilmektedir.Ve bu raporla hangi sertlikte jeolojik birimler geçileceği, kaç metre derinliğe inileceği ve hangi teknikle  sondaj açılacağı ortaya çıkmaktadır.

Ve sondaja başlamadan önce Devlet Su İşlerinden Yeraltı Suyu Arama belgesini almalıyız.bu belgenin 1.yıl sonunda dilekçe ile uzatmasıyla birlikte 2 yıl süresi vardır.Ve sondaj sonrasında istenilen suya ulaşılmasıyla birlikte DSİ'den Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi alınır.Bu belgeyle elektrik aboneliği müracaatı yapılabilir.

20 Yıllık deneyim ile çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.